Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş
Künye
Spread the love
Haer istihbarat.agakarafazli@gmail.com

პასუხისმგებელი სარედაქციო მენეჯერი

დარია მაჭუტაძე

Მთავარი რედაქტორი

ჯეიმს დავიტი

რედაქტორი ოპერატორი

ნინო სვინტრაძე

პასუხისმგებელი თურქეთზე:

მედიკო აბაშიძე

ARTVIN-ის წარმომადგენელი:

ეკატერინე რეხვიაშვილი

სტამბულის წარმომადგენელი:

მაჭუტაძე

იურიდიული მრჩევლები

ერაყული მალქსაზი

ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲐ

abasizedato1@gmail.com

YOUTUBE: KUZEYTV.ORG /

YOUTUBE:kuzeyteve.com

TWİTTER: @kuzeyteve

Facebook: kuzeyteve

Kuzeyteve Facebook Gurubu : kuzeyteve.com

İnstagram: kuzeyteve1მისამართი: ლეონიძის ქუჩა F5 BN.10 No:20 ბათუმი - საქართველო
p’rivilegirebuli mplobeli:

abasize dato

p’asukhismgebeli saredaktsio menejeri

daria mach’ut’adze

Მtavari redakt’ori

jeims davit’i

redakt’ori op’erat’ori

nino svint’radze

p’asukhismgebeli turketze:

medik’o abashidze

ARTVIN-is ts’armomadgeneli:

ek’at’erine rekhviashvili

st’ambulis ts’armomadgeneli:

mach’ut’adze

iuridiuli mrchevlebi

eraq’uli malksazi

ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲐ

abasizedato1@gmail.com

YOUTUBE: Kuzeyteve.com /

YOUTUBE:kuzeyteve.com

TWITTER: @KuzeyTVorg /

Facebook: Kuzeyteve.com/

Instagram: Kuzeytvorg/

misamarti: leonidzis kucha F5 BN.10 No:20 batumi - sakartvelo

İMTİYAZ SAHİBİ:

Abasize Dato

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Daria Machutadze

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

James Davitt

EDİTÖR KAMERAMAN

Nino svintradze

TÜRKİYE SORUMLUSU:

Mediko  Abashidze

ARTVİN TEMSİLCİSİ:

Ekaterina Rekhviashvili

İSTANBUL TEMSİLCİSİ:

Maka  Machutadze

HUKUK DANIŞMANLARI

İrakli Malxaz

İLETİŞİM

abasizedato1@gmail.com

YOUTUBE: kuzeyteve.com /

YOUTUBE:kuzeyteve.com

TWİTTER: @KuzeyTVorg /

Facebook: kuzeyteve.com/

İnstagram: kuzeytvorg/

Adres: Leonizdze Street F5 BN.10 No:20 Batumi – Georgia

Yayın ilkelerimiz.

basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

Bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.
- chveni sagamomtsemlo p’olit’ik’a.

p’resis ts’evrebi valdebulni arian taviant sakmianobashi daitsvan k’anonis zogadi ts’esebi. aris ramdenime dziritadi p’rintsip’i, romelits mighebuli da gamotskhadebuli ikna p’resis sabch’os mier.

dziritadi p’rintsip’ebi, romelsats chven aseve vighebt, aris:

gadatsemebshi aravin; ar dagmo an damtsireba mati rasis, skesis, asak’is, janmrtelobis, pizik’uri invalidobis, sotsialuri mdgomareobisa da religiuri mrts’amsis gamo,
azris, sindisisa da gamokhat’vis tavisuplebis shezghudva; ar gaak’eton p’ublik’atsiebi, romlebits shok’shi chaagdeben an avnebs zogad moralur gagebas, religiur grdznobebs, ojakhis inst’it’ut’is dziritad sapudzvlebs,
zhurnalist’ik’a, romelits sajaro movaleobaa, ar unda iknas gamoq’enebuli amoraluri p’iradi miznebistvis da int’eresebistvis.
ar sheitsavdes gamonatkvamebs, romlebits amtsireben, amtsireben an tsilists’ameben individebsa da organizatsiebs k’rit’ik’is parglebs garet,
ar gakhados adamianebis p’iradi tskhovreba gamokveq’nebis sagani, garda im shemtkhvevisa, rodesats amas moitkhovs sazogadoebrivi int’eresebi,
ar gamoakveq’nos akhali ambebi, romelta gamodzieba zhurnalist’uri shesadzleblobebis parglebshia gamodziebis gareshe an mat sizust’eshi darts’munebis gareshe,
ar gamoakveq’nos mots’odebuli inpormatsia im p’irobit, rom is k’onpidentsialuri ikneba, garda im shemtkhvevisa, rodesats amas seriozulad moitkhovs sazogadoebrivi int’eresi,
mediis organos gavrtselebis p’rotsesis dasrulebamde ar ts’arudginos sazogadoebas p’resis am organos mier gansak’utrebuli dzaliskhmevit damzadebuli p’rodukt’i, titkos es iq’o misi sak’utari p’rodukt’i skhva p’resis organos mier da izrunos sp’etsialuri ts’q’aros mititebaze. saagent’oebidan shedzenili p’rodukt’ebi,
ar gamoatskhados vinme „damnashaved“, tu is ar aris dadgenili sasamartlo gadats’q’vet’ilebit,
aravis miats’eren, tu ar arsebobs gonivruli sapudzveli imis dasajereblad, rom isini realuria, kmedebebi, romlebits k’riminalizebulia k’anonit,
zhurnalist’ebma unda daitsvan tavianti ts’q’aroebis k’onpidentsialuroba. ts’q’aros sazogadoebrivi azri aris p’iradi, p’olit’ik’uri, ek’onomik’uri da a.sh. gamoritskhulia shemtkhvevebi, rodesats is miznad isakhavs shetsdomashi sheq’vanas mizezebis gamo.
tavi sheik’avos zhurnalist’is movaleobis shesrulebisgan iseti metodebit da damok’idebulebit, romlebmats sheidzleba chrdili miaktsios misi ts’odebis ghirsebas,
mauts’q’eblobis tavidan atsileba, romelits ts’aakhalisebs dzaladobas da bulingis da avnebs adamianur ghirebulebebs,
rek’lamis da p’ublik’atsiebis am tvisebebis mititeba rek’lamis bunebashi, q’ovelgvari ech’vis adgilis dat’ovebis gareshe,
p’at’ivi stses gamokveq’nebis tarighistvis dadgenili drois chanats’ers,
p’resis organoebs, p’at’ivi stsen q’albi p’ublik’atsiebidan gamomdinare p’asukhis da uarq’opis uplebas.
 

 

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -