Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş

Cengiz inşaat Fırtınanın kalbini deliyor halk tepki gösteriyor. (Video Haber)

Cengiz inşaat Fırtınanın kalbini deliyor halk tepki gösteriyor. (Video Haber)
626 views
02 Nisan 2024 - 15:50
Spread the love

GENÇAĞA KARAFAZLI- SÜMEYYE ÇELİK

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılan yol genişletme ve tünel çalışmalarına bölge halkı tepki gösterdi.CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Yola karşı değiliz. Çamlıhemşin halkı da yola karşı değil ama doğasının tahrip edilmesine, bu derenin bu ormanların yok edilmesine karşıyız” dedi. CHP Çamlıhemşin Belediye Meclis Üyesi Hatice Ergüner ise, “Vadinin içinde 15 metre genişliğinde yol genişletme adı altında otoban yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Rize Çamlıhemşin Fırtına Vadisi’nde dere yatağından taş ve kum çeken Cengiz İnşaat’ın Çamlıhemşin yollarını genişletmek için başlattığı tünel çalışmalarına bölge halk tepki gösterdi. Vadide bir araya gelen vatandaşlar burada basın açıklaması yaptı.

“YOL GENİŞLETME ADI ALTINDA OTOBAN YAPLIYOR”

CHP Çamlıhemşin Belediye Meclis üyesi Hatice Ergüner şunları söyledi:

“CENGİZ İNŞAAT GECE YARILARINDA DİNAMİT PATLATARAK TÜNEL İNŞA EDİYOR”

AKP hükümetinin yandaş iş adamı Cengiz inşaat doğa talanına devam ediyor. Cengiz inşaat bu kez koruma altına alınan Fırtına vadisinin kalbini deliyor halk ise tepki gösteriyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Çamlıhemşin Fırtına Vadisi’nde dere yatağından gelişigüzel taş ve kum çeken Cengiz inşaatın Çamlıhemşin yollarını genişletmek için başlattığı tünel çalışmalarına halk tepki gösterdi.

Fırtına vadisi karedoğ , tancor mevkiinde toplanan Çamlıhemşin halkı ve yaşam savunucuları burada basın açıklaması yaparak çalışmaların bir an önce durdurulmasını istedi. Basın açıklamasını CHP Çamlıhemşin belediye meclis üyesi Hatice Ergüner yaptı., “Fırtına vadisinde, deresinde, yaylalarında neler oluyor? Gece yarılarında dinamitler patlatılarak 1 km’lik tünel inşa ediliyor; iş makinaları, kamyonlar derenin içine girip taş, çakıl alıyor; 1. derece sit alanı ve ormanda taş ocakları, kırma/eleme tesisleri kuruluyor; vadinin içinde 15 mt. Genişliğinde ‘yol genişletme’ adı altında ‘otoban’ yapılıyor; Kadim köy patikaları ve taş kemer köprüler, Tabiat ve Kültürel Varlıklar kurullarından saklanıp; buralar ve mezarlıklar imar planlarıyla yerleşime açılıyor…

“FIRTINA DERESİNİN TAŞLARININ KDV DAHİL 540 BİNE SATILDIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Fırtına vadisinin en bakir bölgesinin koruma statüsü, 1. dereceden -mutlak koruma- 3. dereceye düşürülüyor. Dere yatakları aynı şekilde imara açılıyor. Bu surette; bu alanlarda maden ocağı da dahil, doğayı katleden her türlü faaliyetlerin önü açılıyor… İl encümeni kararı ile Fırtına Deresinin taşlarının KDV dahil 540 bine satıldığını biliyor muydunuz? Karadeniz’in birçok bölgesinde imara açılan dere yataklarında yaşanan onca trajik olayın ardından bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı, “Doğu Karadeniz’de dere yataklarını imara kapatacağız” demesine karşın: Fırtına deresi yatağındaki çay tarlaları imara açılıyor, “ticaret, konut ve turizm” amaçlı imar planı yapılıyor.

“FIRTINA VADİSİ DÜNYANIN 200 ÖNEMLİ EKOLOJİK VE AVRUPA’NIN EN SICAK 100 KORUMA ALANINDAN BİRİ”

Özü itibariyle: dünyanın 200 önemli ekolojik ve Avrupa’nın en sıcak 100 koruma alanından biri olan; yaşlı alüvyal ormanları, şimşir ormanları ve endemik türleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle, eşsiz peyzajı, 12 ay yağış alma özelliğiyle Fırtına vadisi, deresi, ormanı, çayırı, merası, tarihi konak ve köprüleriyle, bilcümle gözümüz gibi korumamız icap eder. Koruma statülerinin düşürülmesi, yolların tamamlanmasıyla birlikte; yapılaşma vadinin üst kısımlarına, yaylalara doğru ilerleyecektir. Bu yeni yasal duruma uygun yapılacak imar planlarıyla; yapılaşma ve yoğun kitle turizmi orman, mera ve su kaynaklarını yutup yok ederek vadinin, yaylaların, dağların tüm kılcal damarlarına doğru yayılacaktır.

Ortalama sıcaklılar tüm dünyada artmakta ve iklim değişikliği krizi gün geçtikçe derinleşmekte; erişilebilir/içilebilir su kaynakları hızla tükenmektedir. Bu ahir zamanlarda; Fırtına vadisi gibi bol yağış alan, irili/ufaklı binlerce ırmağı, deresiyle zengin su havzalarının ve yaşlı ormanların bu derece hesapsız, plansız, ölçüsüz şekilde yerleşime açılması vadinin tüketilmesinden başka bir anlam taşımaz. Böylesi işlem ve eylemler çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize kasteden, affı mümkün olmayan insanlığa ve doğaya karşı işlenmiş suçlardır.

“DİNAMİTLERİN PATLATILMASININ OLASI SONUÇLARI, KÖYLERDEKİ İNSAN VE HAYVAN YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Kafkas ırkı arılarımız gitti, çiçeklerimiz nektarlarını yitiriyor, dedelerimizin ebelerimizin balını, kaymağını, yağını artık üretemiyoruz!… Şimşir ormanlarımız kurudu… dönüp tüm bunların sebebi nedir biliyor muyuz? Hangi kamu kurumu, idare bunlarla ilgili yöre insanını bilgilendirdi? Tüm bunları dile getirdiğimizde “yola, yatırıma, kalkınmaya karşı olduğumuz ve ekonomik gelişimini istemediğimiz” gibi afaki itiraflarla karşılaşıyor ve hedef gösteriliyoruz. İdare, belediye, devlet kurumları bugüne kadar hangi planı, projeyi; vadinin değerlerini, özelliklerini dikkate alarak ve hukuka uygun yapmıştır ki! “Yeşil yol” da dahil olmak ü zere imar planları vb. proje/ planlara karşı açılan onlarca davada, idarenin bu işlemleri iptal edilmiştir: Mahkeme kararlarında ve bilirkişi raporlarında; “idare tarafından vadinin sahip olduğu özelliklerin değerlendirilmediği, yeterince incelenmediği, su ve orman kaynaklarının korunması gerektiği” vb hususlar açıkça belirtilmiştir. 1 km.’lik tünelin açılması, dinamitlerin patlatılmasının olası sonuçları, köylerdeki insan ve hayvan yaşamına olumsuz etkileri; yamacın jeolojik yapısı vb durumlar, planlama aşamasında hiçbir surette bilimsel incelemeye tabi tutulmamıştır.

“BU İŞLERİ PLANLAYANLAR, İMZA ATANLAR VE KARAR VERİCİLER, BİZLERİN GERÇEK İHTİYAÇLARINI VE FIRTINA’NIN DOĞASINI DEĞİL; CENGİZİN VE CENGİZGİLLERİN ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERMEKTEDİR”

Bizler bu vadide çoğumuz turizm ile uğraşıyoruz. Evet, turizm yapalım, yapılsın. Ama bir milli parkta, sit alanında nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılsın, öyle planlansın. Vadiye günlük, aylık, senelik insan ve araç girişi; konaklama, yeme içme gibi ihtiyaçlar önceden öngörülüp, vadinin ekolojik hassasiyetleri de dikkate alınarak bir turizm planı yapılmalıdır. Vadinin tarımsal, hayvansal, bitkisel vb. üretim imkanları, arıcılık gibi konular sosyal ve ekonomik faaliyetler olarak ele alınmalıdır. Ancak, bu işleri planlayanlar, imza atanlar ve karar vericiler, yöre insanın gerçek ihtiyaçlarını ve Fırtına’nın doğasını değil; maalesef Cengiz’in ve cengizgillerin çıkarlarına öncelik vermektedir… Çok açıktır ki, bu olumsuz gidişata doğru bir yön vermezsek, önümüzdeki dönemde Fırtına Vadisi’nden geriye pek bir şey kalmayacaktır. Çamlıhemşin insanı, HES’den bu yana bütün bu olumsuzluklara göğüs germekte, bu vadinin doğasını, insanını ve kültürünü savunmaya inatla, ısrarla devam edecektir. Bu süreçte, kendini Çamlıhemşinli, Fırtınalı gören/hissedenleri, yöre derneklerini, doğa derneklerini/ vakıflarını, doğa severleri, dağcıları, fotoğraf sanatçılarını, bilim insanlarını ve bilcümle insandan ve doğadan yana olan herkesi, vadinin yok olmasını önlemek adına ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz.”

“TÜNELİN HUKUKSUZ BİR BİÇİMDE AÇILMASI TBMM DE BUNA DAİR HERHANGİ BİR KAYNAK AYRILMAMASINA RAĞMEN BU ÇALIŞMANIN YAPILMASI RANTIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERMESİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR İŞARETTİR.”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Cengiz inşaatın çalışmaların hukuksuz olduğunu vurguladığı açıklamasında Fırtına vadisinin katledilmesi çalışanlarının bir an önce durdurulması çağrısını yaptı Ocaklı,“Evet Çamlıhemşin halkı ile birlikteyiz ve bugün Çamlı Hemşin halkının taleplerini ekranlar aracılığıyla Türkiye’ye duyurmak için Toplandık nedir mesele Hukuksuz ve kanunsuz bir biçimde özgürce akması gereken bu Derelerden izinsiz Kuralsız bir biçimde alınan Dereler ile ve ayrıca halka anlatılmadan yapılan projeler ile fırtına vadisinde Talan devam ediyor. Bakın buradan size bir şey söyleyeyim bu   sen ile ay arasındaki yolun yapının maliyeti 1,7 milyon TL olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçmiş bu yıl içinde Rize Valiliği’nin yatırımlarına 10.000 sadece para ayrılmış iken yani proje askıda dursun 2025’te 2026 da ödeneği çıkacak diye böyle bir düzenleme yapılmış iken müteahhit firma özellikle bu tünel inşaatından granit ve sert taş elde etmek suretiyle aslında Kendisi için bir Taşocağı izni gerekmeden malzeme temini yapmaktadır. Dolayısıyla buradaki hukuksuzluk bir taş ocağı ruhsatına ihtiyaç duyulduğu halde bu düzenleme yapılmadan bu tünelin Hukuksuz bir biçimde açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde buna dair herhangi bir kaynak ayrılmaması rağmen bu çalışmanın yapılması rantın büyüklüğünü göstermesi açısından büyük bir işarettir.

“ÇAMLI HEMŞİN HALKI DOĞASININ TAHRİP EDİLMESİNE BU DERENİN BU ORMANLARIN YOK EDİLMESİNE KARŞIDIR”

Yola karşı değiliz Çamlı Hemşin halkı yola karşı değil ama doğasının tahrip edilmesine karşı bu derenin bu ormanların yok edilmesine karşı bunu önce yeşil alanla yaptı bu iktidar sonra kıyıları doldurarak yaptı yani deresine Dağına denizine büyük bir saldırı var bu saldırının duyulması için bu halk şimdi bu araya geldi bunu bu ekranlardan Sizler aracılığıyla uyarıyoruz durdurulmasını talep ediyoruz Eğer bu yapılmaz ise bugün Çamlı Hemşin halkı bu kadar olabilir ama Çamlı Hemşinlilerin bütünü Çamlıhemşin ve bu bölgeyi seven diğer çevre dostu insanlarla eylemler büyür Bu yüzden bu uyarıyı şimdiden vermiş  olalım Çamlıhemşin halkının haklı talebini yerine getirin kıyım ve talanı rantı durdurun diyoruz ”

“BUGÜN BİRİZ AMA YARIN BİN OLACAĞIZ”

Çamlıhemşinli bir kadın yurttaş “bugün biriz ama yarın inanın bin olacağız bu toprakları kimseye yar etmeyiz diyoruz ve son nefesimize kadar geleceğimizi torunlarımıza biz nasıl büyüdükse öyle bırakacağız. Sahip biziz Önce Allah sonra Çamlıhemşin sahibi biziz başka kimse yok diye düşünüyorum” Diğer bir kadın yurttaş “deremiz özgürdür özgür akacak “, başka bir kadın, “burayı kimseye yedirmiyoruz burası bizimdir”

“ÇAMLIHEMŞİN DÜNYANIN BİR CENNETİDİR”

Bir başka şair yurttaş “Ben cennetin dünyada olduğuna inananlardanım ve Çamlı Hemşin dünyanın bir cenneti ama,  ne yazık ki burjuva buraya göz dikmiş yemin ediyorum bu dere akmazsa şu yeşilliği bulamazsınız şu börtü böceği bulamazsınız Yani ben has bel Kader bir şeyler yazıyorum çam demişin aklında çok şiirlerim var ama yani ne olur Zindan etmeyin Siz basının sayesinde Sayın milletvekilimiz sayesinde Yani biz az görebilirsiniz bizi ama hiç az değiliz İzmir’de İstanbul’da Ankara’da yurt dışında mutlak Çamlıhemşin vardır “

Bir kadın yurttaş “biraz önce açıklandığı gibi bu yeşillik bu güzellik olmazsa buraya gelecek bir Allah’ın kulu bulamazlar tüm hayalleri yani Rant kazanacaklar düşündükleri hiçbir şeye sahip olamayacaklar doğayı katlediyorlar”

Başka kadın yurttaş “Ben de bir Çamlıhemşinli olarak bu güzel doğanın bu güzel tabiatın bozulmasına karşıyım buna izin vermeyeceğiz biz aslında çok büyük çok kalabalık bir Çamlıhemşinliyiz”

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -