Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş

Yirmi beş yıldan beri emek, barış ve demokrasi mücadelesini sürdüren SES  25 yaşında “Mücadeleye devam”

Yirmi beş yıldan beri emek, barış ve demokrasi mücadelesini sürdüren SES  25 yaşında “Mücadeleye devam”
Gençağa Karafazlı( [email protected] )
191 views
01 Ağustos 2021 - 16:58
Spread the love

Yirmi beş yıldan beri emek, barış ve demokrasi mücadelesini sürdüren SES  25 yaşında

Gençağa KARAFAZLI

Sağlık emekçileri sendikası SES 25 Yıllık mücadele tarihi ile ilgili SES Samsun şubesi adına yönetim kurulu üyesi Aysel ocak yazılı bir açıklama yaptı.

OHAL uygulamalarına son verilmesi, İçin SES’imize, SES’imizin de sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kararlılığına, mücadelesine ve dayanışmasına daha çok ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ocak şunları söyledi;

“Hak verilmez alınır”

“Sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda başta sağlık ve sosyal hizmetler olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmaya, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürülmeye çalışıldığı dönemde bu saldırılara yanıt olarak kamu hizmetinin sunulduğu her yerde sendikalar kurulmaya başlandığında,

80’li yılların sonu idi.

12 Eylül’ün her türlü baskı ve sindirme politikalarının karşısında “hak verilmez, alınır” şiarı ile yola çıkan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikalarını kurdu.

Bu yolculuk, baskı, sürgün ve gözaltı ile sendikalarımızın kapısına mühür vurularak, faili meçhul, aslında faili belli cinayetlerle engellenmeye çalışılsa da sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kararlıydı, bir adım bile geri adım atmadan her türlü engeli aşarak mücadeleye devam etti.

Bu katliamlar sonucunda kaybettiğimiz ve kalbimize gömdüğümüz onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın, Behçet Aysan olmak üzere onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin ayak izlerine basarak mücadelemiz daha kararlı ve anılarına bağlı kalarak yürümeye devam ediyoruz.

İşyerlerinde her türlü saldırılara karşı birleşik mücadeleyi yürüten sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sendikaların da birleşmesi konusunda kararlı ve ısrarlıydı.

Farklı sendikalarda parçalı mücadeleyi yürüten sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, ekonomik, demokratik ve sosyal hakları ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına erişiminin önündeki engellerin kalkması için birlikte mücadele etmeye karar verdiklerinde,

“Tarih 1 Ağustos 1996’yı gösteriyordu”

Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen, 1 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşen genel kurulda sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’ini (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) kurdular.

SES’imiz, kurulduğu günden itibaren sağlığın piyasalaştırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasına karşı mücadelesini yürütürken, demokrasi ve halk sağlığı mücadelesinden de ödün vermemiştir.

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve kardeşliğini savunarak yolunda yürüyen SES’imiz bugünde AKP eliyle yürütülen güvencesizleştirme ve gericileştirme politikalara karşı “güvenceli iş, insanca yaşam” mücadelesini yürütüyor.

“Tarih 1 Ağustos 2021’i gösterdiğinde”

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, tüm dünyada sağlık ve sosyal hizmet alanındaki piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamalarının yıkıcılığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliğini tartıştırır olmuştur.

Önümüzdeki dönem AKP iktidarının faşizan uygulamalarının karşısında mücadele yürütmenin yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet alanının yeniden inşasına katkı sunacak tartışmaları ve örgütlenmeyi yürütmek ve kuruluş sürecinin meşru, fiili ve mücadeleci çizgisini bugüne uyarlayarak yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz.

COVİD-19 Pandemisi sürecinde görüldüğü üzere; siyasi iktidarın toplumu maniple eden açıklamalarının karşısında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile yurttaşların gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak ve bilimi savunmanın yanı sıra,

Enflasyon karşısında sürekli eriyen düşük ücretle iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırmaya karşı güvenceli iş, insanca yaşam,

“Angarya yasaklansın”

Ek ödeme ve Performansa göre ödeme gibi ücretlendirmelerin kaldırılarak, eşit işe eşit ücret temelinde çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret,

Fazla çalışma, angaryanın yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin itibarsızlaştırılmasına karşı meslek tanımlarının bugünün ihtiyacına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve angaryanın yasaklanması,

Sosyal hizmetleri  “Sosyal Yardım”a dönüştürülerek, bakıma muhtaç yaşlı, çocuk ve kadınlar her türden istismara karşı devletin korumasından alınıp vakıf ve cemaatlerin kucağına atılmak istenmesine karşı sosyal hizmetlerin eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir verilmesinin sağlanması,

Hastaneleri işletme haline getirerek sermayeye kamudan kaynak aktarmanın pervasız bir yöntemi olan Kamu-Özel Ortaklığı yoluyla açılan şehir hastanelerinin kamuya devredilmesi, kapanan hastanelerin tekrar açılması ve halkın sağlık hakkına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılarak, herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmeti verilmesi,

“Sağlıkta artarak devam eden şiddete karşı etkili önlemlerin alınması”

Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, fiili hizmet süresi zammının emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ek ödeme ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması,

KHK ile ihraç edilmiş sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal işlerine geri döndürülmesi ve güvenlik soruşturması vb. OHAL uygulamalarına son verilmesi,

İçin SES’imize, SES’imizin de sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kararlılığına, mücadelesine ve dayanışmasına daha çok ihtiyacı var.

“Dün olduğu gibi bugün de”

İş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve sağlık hizmeti için mücadele etmenin yanında emek, barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinden aldığımız güçle; Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarına, insan hakları ihlallerine, çalışma koşullarımızın kötüleştirilmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmadan yolumuzda yürümeye devam ediyoruz”

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -