Kuzey Teve

RİZE BELEDİYESİNİ SAYIŞTAY RAPORU KARIŞTIRDI

RİZE BELEDİYESİNİ SAYIŞTAY RAPORU KARIŞTIRDI
Gençağa Karafazlı( karafazli@msn.com )
168 views
02 Ocak 2021 - 18:52
Spread the love

Belediyelerde istinai olması gereken açıktan ve sınavsız atama genel uygulamaya dönüştü. AKP’nin yönettiği Rize Belediyesi’nde 6 kişinin önce başkan yardımcısı yapıldığı sonra şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı.

Her yıl milyonlarca kişi ‘memur’ olabilmek için sınavlarda ter dökerken, belediyeler sınavsız memuriyet dağıtmaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise Rize Belediyesi’nde yaşandı. Belediye başkan yardımcısı olarak atanan 6 kişinin daha sonra sınavsız şube müdürü yapıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay’ın Rize Belediyesi 2019 yılı denetim raporunda yer alan bulguda “Belediyede 21’i dolu 1’i boş olmak üzere toplam 22 adet şube müdürü kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolara yapılan atamaların incelenmesinde 6 tane şube müdürünün önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği daha sonrada bu kadrodan doğrudan şube müdürlüğü kadrosuna atandığı görülmüştür” denildi.

4 Temmuz 2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 20 inci maddesinin 1-c bendinde “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planlama ve savunma” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.” yazıyor.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde (Başkan Yardımcılığı) en az altı ay süreyle çalışmış olanlar şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız atanabiliyor.

Sayıştay denetçileri raporda konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

İSTİSNA GENEL UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜ: “Mevzuat hükmü bu şekilde olmakla birlikte Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu hükmün istisna mahiyetinde bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Adı geçen yönetmelikte şube müdürlüğü kadrosuna atanmanın görevde yükselme sınavına tabi olduğu açıkça belirtilmiş olup daha sonrada bunun istisnaları sayılmıştır. İstisnai bir düzenlemenin genel uygulama haline getirilmesi hem yönetmeliğin amacını aşan bir uygulama olacak hem de yönetmelik hükümlerinin bertaraf edilmesi sonucunu doğuracaktır.

LİYAKAT VURGUSU: Yönetmelik’te belirtilen istisnai hüküm için herhangi bir sayı sınırlaması olmaması bu yöntemin sınırsız olarak kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir. Şube Müdürlüğü’ne atanmada bu yöntemin sürekli kullanılması, çalışma verimi ve barışını olumsuz etkileyeceği gibi kariyer ve liyakat ilkelerine de uygun düşmeyecektir.

SINAVDA BAŞARILI OLANLARI ALIN: Kariyer ve liyakat ilkelerinin temini ile çalışma verimi ve barışının sağlanması açısından müdürlük kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevde yükselme sınavları sonucunda başarılı olan personel arasından asaleten atama yapılması, başkan yardımcılığından sınavsız müdür kadrolarına atanmanın ise istisnai bir düzenleme olarak görülüp genel uygulama olarak görülmemesi mevzuatın düzenleniş amacına daha uygun olacaktır.”
Kaynak sözcü gazetesi

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN