Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş

“HOPA İMAR PLANI BİR RANT PLANIDIR VE İPTAL EDİLMELİDİR”

“HOPA İMAR PLANI BİR RANT PLANIDIR VE İPTAL EDİLMELİDİR”
Gençağa Karafazlı( [email protected] )
182 views
12 Ağustos 2021 - 14:05
Spread the love

Hopa Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı’nı ile ilgili Hopa halk inisiyatifinin itirazları devam ediyor.

Gençağa Karafazlı –

Hopa halk inisiyatifi yaptığı yazılı açıklama ile planın iptal edilmesini isteyerek; “İmar planı yapmakta amaç, şehrimizin 99 imar planında yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve ileriye dönük doğacak ihtiyaçlara yönelik programın belirlenmesidir.

Şehrin planı, var olan nüfus ile, ileriye dönük 10-20 yıllık nüfus artışları hesaplanarak, ihtiyaçlar ölçüsü nispetinde hazırlanır ve düzenlenir. İmar planı, şehrin sorunlarına çözüm getirmesi, şehrin toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için, yasalara uygun, hukuki çerçevede düzenlenir.

Hopa imar planının, 2040 yılı baz alınarak, toplamda 35000 kişilik bir projeksiyon nüfusa göre planlandığı; buradan hareketle yerleşik konut alanlarında yaklaşık 22000 kişilik bir nüfus, ve konut-ticaret alanlarında da yaklaşık 2500 kişilik bir nüfus dağılımı öngörülerek, bu durumda 24500 kişilik nüfusun hali hazırdaki kentsel yerleşik alan içerisinde; 12500 kişi ise, gelişme konut alanlarına dağıtılmak üzere rapor edilmiştir.

İşte tamda bu noktada, planda nüfusa oranla ayrılması gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları büyük oranda, 12.500 kişinin yaşayacağı gelişme alanlarında tesis edilmesini ortaya koymuştur. Bu durum, planın hukuki olmadığını ortaya koymakla birlikte, kamu yararı ve mülkiyet haklarının korunması noktasında sorunlara yol açmıştır. Bu durum, imar planının zorunlu olan 18.madde uygulaması sonucunda dengeli olmayan “Düzenleme ortaklık payı” (DOP) oranlarını ortaya çıkarması bakımından da adaletsiz uygulamalar içermektedir.

“Haksız hukuksuz adrese teslim işlemler yapıldı”
Hopa belediyesi meclisinin, 06.12.2019 tarihli ve 63 nolu kararı ile kabul edilmeyen imar planı ile, 04.11.2020 tarihli, 32 nolu kararı ile onaylayıp kabul ettiği imar planı arasında nitelik olarak hiçbir fark yoktur. Reddedilen planla kabul edilen plan ikiz plan olmakla birlikte, kabul edilen planda yerleşim alanlarındaki nüfus daha fazla artmakta ve ranta daha fazla prim verilmekte, gelişme alanlarında ise daha fazla talana yelken açılmıştır.
Hopa belediyesi meclisince onaylanan imar planı sorgulandığında, haksız, hukuksuz, adrese teslim işlemlerinin teorik izahı, yasal planlama tekniklerine aykırılığı aşağıda sıralanmıştır.

Hopa belediye meclisince kabul edilen, imar planı;
–   Devlet su işleri (DSİ)’nin 2020 yılı kurum görüşüne göre, ıslahı yapılmış ve/veya yapılacak dere güzergahlarında geometrik düzenlemeler ve arazi kullanım kararlarına uyulmamıştır.
–   Planda revizyon yapılırken, bütüncül yaklaşımlardan uzak, parçacı bir yaklaşım sergilendiği, düşük yoğunluktaki bazı gelişme alanlarında revizyon tercihinin yapılmayarak, yandaş adrese teslim işlemleri yürütülmüştür.

–  Yapılaşma koşulu düşük konut alanlarındaki 800 ve 1000 m2 olan ifraz şartlarının korunduğu, buna karşın yüksek yoğun konut alanlarda emsal artışları verilmiştir.
–  Yerleşik alanlarda imar uygulaması görmemiş boşluklarda yeterli oranda sosyal altyapı alanları ayrılmamıştır.
–   Özellikle yüksek yoğunlu bölgelerde belirlenmiş yollar daraltılmış ve kapatılmıştır.
–  Yerleşik alan içerisinde kalan ve ilave yapılaşma önerilen bölgelerdeki, sosyal altyapı alanları bölge dışına çıkarılmıştır.
–   Nüfus yapı yoğunluğu arttırıcı kararlar bazı bölgelerde imar adası bazında verilmiştir. Ve bu durum, ikili uygulamalara yol açmıştır.
–   Sosyal altyapı alanları yer seçiminin kamu yararı esasına göre bütüncül olması yerine, dağınık bir yapıdadır. Ve nüfus yoğunluğuna göre dengeli bir şekilde düzenlenmemiştir. Bu durum sundura mahallesi ve merkez kuledibi mahallesinde görülmektedir.
–   Nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeki ulaşım kararlarının, nüfus ve yapı yoğunluğunun düşük olduğu ulaşım kararlarına göre, daha düşük nitelikte planlanmıştır.
–   Plan bütününde otopark ihtiyacına ilişkin, plan üzerinde ve plan notlarında kararlar geliştirilmemiştir.
–  Yapılaşma koşullarının belirlenmesinde benzer nitelikteki alanlarda farklı uygulamalar yapılmıştır.
–   Kuru dere güzergahları, geometrik düzenlemerinden kaynaklı yerleşim dokusunun sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesine yönelik değildir.
–  Yerleşik alan içerisindeki imar uygulaması görmemiş boş alanlara uygun nüfus atamaları yapılmıştır.
–   Planda, mevzuat fazlası sosyal ve teknik altyapı düzenlemeleri var. Ve bu düzenlemeler özellikle düşük nüfus yoğunluğu olan gelişme alanlarında belirlenmiştir.
–   Meclis kararında, merkez kuledibi ada 105/parsel 3 olan alanın (eski yıldız sineması yanı) yeşil alan olarak belirlenmiş olmasına ve bu parselin bir kısmının yapılaşmaya yasaklı olmasına rağmen, revize edilerek imara açılmıştır. Bundan başka, eski petrol ofisi, yeni cengiz inşaata ait olan alanda, hiçbir DOP kesintisi yapılmadan özel uygulama ile imara açılmıştır. Bu adada yapılaşma sınırı dışında kalan dik kayalık alan kişiye özel uygulamayla imar içinde gösterilmiş, yapılaşma sınırı dışına taşılarak, yapı yasaklı alanlar imara açılmıştır.
–   99 planında var olan, otogar ve hal, kabul edilen planla kaldırılmış, hiçbir öneri ve çözüm getirmeyen düzenleme ile bu alanlar kişiye özel imara açılmıştır.
–   Hopa’da 110.000 m2, Merkez Kuledibi mahallesi kara parçasıyla bütünleşmiş, halihazırda hazineye ait olan, fiili deniz dolgu alanı vardır. Belediye resmi

görüşüne göre, imar planında, sosyal donatı yeşil ve teknik alan DOP yapılacaktır denmektedir. Buna rağmen söz konusu 110.000 m2 büyüklüğündeki, hazineye ait bu fiili deniz dolgu alanı düzenlenen imar planına, yeşil ve sosyal donatı alanı olarak işlenmemiştir. Ve bu konuda belediye yönetiminin ve meclis üyelerininde çabası olmamıştır. Bu fiili 110.000 m2 dolgu alanının imar planına eklenmemesi nasıl açıklanabilir..? Ve bu fiili sahil dolgusunu imar planına işlemeyen İMAR KOMİSYONU, belediye yönetimi ve meclisi bu alanı neyin rezervi olarak saklar? Hangi çıkar ve Ranta yaranmak için korur? Veya imar planına sosyal donatı alanı olarak neden işlemez?

–   Çok açıktır ki, Rant için..!

Devletin veya kamu idaresinin çeşitli uygulamalarla, bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı yaratması bu avantajın realizasyonu ve paylaşımının kısaca izahı RANT’tır.
RANT, bir malın, mülkün ya da paranın, belirli bir süre sonunda hiç emek verilmeden sağladığı AVANTADIR. Ve Rant’ın ekonomi bilimindeki kaynağı SPEKÜLASYONLARDIR..!
Hopa belediyesi imar komisyonu başkanlığı, onaylanan imar planının Rant odağıdır. Yani, avantacılığın spekülatörü ve merkezidir.
Hopa belediye yönetimi ve imar komisyonu başkanlığınca düzenlettirilerek edilgen meclis üyelerinin onayladığı, sözüm ona imar planı, halkın iradesini yansıtmadığı gibi, şehrin hiçbir sorununa çözüm getirmiyor.

–   HOPA İMAR PLANI BİR RANT PLANIDIR VE İPTAL EDİLMELİDİR!
–   BELEDİYE YÖNETİMİNDEN AVANTACI RANT ODAĞI UZAKLAŞTIRILMALIDIR!

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -