Kuzey Teve

betnis giriş
betnis
yakabet giriş

ARTVİN VE RİZE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALANLARA ÇIKTI

ARTVİN VE RİZE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALANLARA ÇIKTI
325 views
08 Şubat 2022 - 12:55
Spread the love

ARTVİN VE RİZE DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Gençağa Karafazlı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için bir süreden beri başlattığı eylemler kapsamında sağlık emekçileri bugün Türkiye’nin dört bir yanında iş bıraktı.

Rize, Hopa ve Arhavi ‘de sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası, tüm rad-der, birlik dayanışma sendikası, genel sağlık iş , aile sağlığı çalışanları ebe ve hemşire dernekleri federasyonu , veteriner hekimler derneği “sağlıkta şiddete son, halkın sağlığı için görevdeyiz, uyarıyoruz oyalama değil hakkımızı istiyoruz” yazılı dövizlerle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Hopa Devlet Hastanesi kantini önünde bir araya gelen sağlık emekçileri “oyalama değil hakkımızı istiyoruz emeğimize geleceğimize sahip çıkıyoruz” pankartı açarak Hopa Devlet hastanesi girişine yürüdü.

Sağlık emekçileri Arhavi’de aile sağlık merkezi önünde eylem gerçekleştirirken Rize’de sağlık emekçileri Yeni Rize devlet hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Artvin’de Arif Çevik, Hopa’da Nuray Gürsoy, Rize de Cihan Toptaş’nin okuduğu basın açıklamasında ortak talepler dile getirtildi.

rize Devlet hastanesi sağlık çalışanları eylemde

OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Ortak taleplerinin seslendirildiği basın açıklamasında, Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmıştır denilen açıklamada, “çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale getirilmiştir” denildi.

“SİYASAL İKTİDAR SAĞLIK ÇALIŞANLARIN HAKLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR”

Pandeminin katmerleştirdiği sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada; “ekonomik hakları ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz. Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler.”

“PERFOMANS SİSTEMİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN EDİLDİ”

Yıllardır uygulanan perfomans sisteminin çalışanlar arasında düşmanlık oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada ;

“Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte. Liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik hali ortadan kaldırılmaktadır. Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılmaktadır.”

“ŞİDDET DİLİ DAHA FAZLA CAN YAKIYOR”

Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikalarının artarak devam ettiği ifade edilen açıklamada;

“Ülkeye olduğu gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasası ise bakanlığın gündeminde dahi değildir.Uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” denildi.

Arhavi sağlık emekçileri

Bugünde sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı G(Ö)REV’indeyiz denilen açıklamada sağlık emekçileri taleplerini şu şekilde sıraladı:

 • Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,
 • Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması
 • 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması
 • Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,
 • COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,
 • Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,
 • Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,
 • Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,
 • Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,
 • Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.
 • Sağlığa ve Sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması
 • Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.”

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -