Kuzey Teve

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği ilan edildi

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği ilan edildi
Gençağa Karafazlı( karafazli@msn.com )
222 views
02 Ocak 2021 - 23:09
Spread the love

 

Çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü ve kitle örgütünün bulunduğu 20’yi aşkın kurum, ‘Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ni oluşturdu.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Alevi örgütleri, HDP, EMEP, Haziran Hareketi ve Halkevleri’nin aralarında bulunduğu siyasi parti ve örgütler Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ni oluşturduklarını ilan ettiler. “Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı Güçlerimizi Birleştiriyoruz!” şiarıyla Ankara’da bir araya gelen kurumlar, Alba Otel’de bir basın açıklaması düzenledi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği açıklamaya, kurumların genel başkanları katıldı. Kurum temsilcileri söz almazken, soru da kabul edilmeyen açıklamada, ortak deklarasyon okundu. Deklarasyonu okuyan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan, neo liberal politikaları ve  özellikle rejim değişikliğini hedefleyen uygulamalarının ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini söyledi. Böylelikle 15 Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir ortamın yaratıldığını belirten Özgen, “AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı. Ancak devletin tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın bir yüzü de bugün iktidardaki AKP’dir. Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların yok edildiği bir ülke haline getirildi” dedi. 

OHAL DEMOKRASİ KIRINTILARINI DA ASKIYA ALIYOR

Özgen, AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalıştığını söyledi. OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlüklerin de bütünüyle askıya alınmakya çalışıldığını ifade eden Özgen, KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmaların muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüştüğünü dile getirdi. Özgen, tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe karşıtı tutumumlarının dün olduğu gibi net olduğunu dile getirdi. 

9 MADDELİK DEKLARASYON OKUNDU

Bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesinin durdurabileceğini vurgulayan Özgen, deklarasyonda yer alan dokuz maddeyi okudu;

1. Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,
2. OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,
3. Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,
4. İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,
5. Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,
6. Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
7. Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için, 
8. Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,
9. Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için, 
Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.”

DEMİRTAŞ: SADECE 4 PARTİ DE ANAYASA YAPAMAZ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP, CHP ve MHP’nin mini anayasa düzenlemesi için bir araya gelmesini değerlendiren Demirtaş, “Anayasanın ne olduğunu bilmeyen bir anlayışla anayasa yapmak çok garip bir durum. Anayasa demek toplumsal sözleşme demektir. Toplumun çok önemli bir kesiminin dışta tutularak yapılacak bir sözleşmeyle anayasa yaptık demelerinin hiçbir karşılığı yoktur. Anayasa’da bir değişiklik yapabilirler, parmak sayıları yetiyor. Ancak toplumun bütününü buluşturacak bir Anayasa yapmanın biricik yolu parlamentoda dışındaki partileri, demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri, emek örgütlerini, çevre örgütlerini katarak yeni bir Anayasa yapmaktır. Tek yol budur. Bunun dışında yapılacak herşey Anayasa değil sahte, göstermelik, antidemokratik, Kenan Evren’in yaptığı gibi tepeden inme Anayasa yapma çalışması olur. HDP dahil olsa 4 siyasi parti bile tek başına Anayasa yapamaz” diye konuştu. Diğer 3 partinin bu şekilde yargı alanında bazı düzenlemeler yapmak istediğini ifade eden Demirtaş, darbe girişimi sonrasında devletten tasfiye edilenlerin yerine CHP, MHP, AKP’li kadroların yerleştirilmeye çalışılacağını söyledi. 3 patinin de devleti yeniden paylaşmak için konsensüs peşinde olduğunu dile getiren Demirtaş, “Bir araya gelip Anayasa yapmaya çalışmaları da bundan ibarettir” dedi. 

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ’Nİ OLUŞTURAN KURUMLAR:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP),Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Emekçi Partisi (SEP),Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Haziran Hareketi, Halklevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri. (Ankara/EVRENSEL)

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -